spletniimenik

Subtitle

V čem je prednost uživanja sveže rastlinske hrane in zakaj je mesna hrana manj zdrava? Zakaj vam to ali ono priporoča določena dieta?

Rastline so kot vsi živi organizmi zgrajene iz neštetih celic. V rastlinskih celicah se pod vplivi sončnih žar­kov zbirajo in oblikujejo listno zelenilo ali klorofil, vitamini, rudnine in beljakovine. Rastlinske celice imajo razmeroma močne ovojne stene in enostaven obtok snovi. Čeprav rastlino izkopljemo iz zemlje ali jo odrežemo od podzemeljskih korenin, ostanejo ra­stlinske celice sveže, žive. Zato govorimo o živi hrani. ki s svojimi vitalnimi snovmi predstavlja vir zdravja. Drugače je s hrano iz živalskega mesa. Mesne celice začnejo odmirati in se razkrajati takoj, ko je prekinjen dotok krvi. Bakterije pospešujejo razkrajanje. Dejan­sko jemo, kot se je izrazil G. B. Shaw, meso trupel. Večji del današnje mesne hrane pride na krožnik šele nekaj dni ali še kasneje zatem, ko je bila žival ubita. S hlajenjem se sicer razkrajanje mesa bolj ali manj ustavi in upočasni, a preprečiti ga ni mogoče.

Proces razkrajanja mesnega obroka hrane se nadaljuje v toplem človekovem telesu. Pri tem v črevesju hitre raste število bakterij, ki razkrajajo mesne beljakovine. Sloviti angleški kirurg dr. A. Lane je menil, da se mnoge kronične človekove bolezni neposredne ali pa posredne posledice

mesne prehrane. Na njihov razvoj vplivajo strupene odpadne snovi, ki jih v črevesju proizvajajo razkrajal- ne bakterije iz mesnih beljakovin. Do tega spoznanja je prišel tudi po operacijah, pri katerih je bolnikom skrajšal debelo črevo (s tem se je skrajšal čas presna­vljanja mesa in so se zmanjšale strupene snovi bakter­ij). Ugotovil je, da so kot posledice takih posegoN, nekatere bolezni izginile. Mesojede živali imajo krajše debelo črevo, zato se meso v njem ne razkraja take dolgo. Človekovo črevesje pa je daljše, primernejše za rastlinsko prehrano.


Click here to edit text