spletniimenik

Subtitle

V Menah

Kako nas bo luna nosila, če smemo tako zapisati, ni odvisno le od tega, v katerem znamenju je na nebu, ampak tudi, katere aspekte sestavlja z drugimi planeti, in, seveda, s Soncem, kar označujemo kot lunine mene: mlaj, polna luna, prvi in zadnji krajec.

Ljudje so že pred tisočletji življenje ravnali po njih. Izbirali so najboljši čas za setev in druga kmečka opravila, strigli nohte, lase in osvajali drug drugega. Tovrstna priporočila so si utrla pot tudi na strani almanahov in pratik, še danes so označene skoraj na vsakem koledarju.

Ko sta Sonce in Luna v istem znamenju, drug ob drugem oziroma v konjunkciji, govorimo o mlaju. To je začetek približno 29-dnevnega cikla. Ko se Luna na svoji poti po osončju znajde natanko med Zemljo in Soncem, se zgodi sončni mrk. Z astrološkega stališča ni vseeno, v katerem znamenju se dopolni mlaj. Od njega je namreč odvisno, kako bo zaznamoval razpoloženje in nasploh čustveno plat ljudi. Ko je v ovnu, beležimo večji padec vrednosti delnic na borzi, razlaga Scofield. Pod vtisom Marsa ozračje na takšne dni prežema impulzivnost, ki se navadno izrazi tako, da se trgovci panično držijo za glavo. Mlaj v biku prebuja potrebo po varnosti in tudi strah pred njeno izgubo. Na takšne dni prisegajo na rek Bolje vrabec v roki, kakor golob na strehi in sprejemajo konzervativne odločitve.

Lunini krajci ljudi izpolnjujejo z napetostjo, kajti tedaj je v kvadratu s Soncem. Že kak dan pred krajcem ali še kak dan po njem je večina dojemljivejša za stres, imajo krajšo vžigalno vrvico ipd. Prvi krajec nas sili, da kaj naredimo, zadnji pa, da kaj (končno) razumemo. Astrologi odsvetujejo, da bi se v dnevih, ko se na nebu riše krajec, lotili česa pomembnega, se poročili, podpisali pogodbo ali stopili v resno zvezo.

Ko se izpolni, pomeni, da je opravila polovico mesečne poti, Sonce in Luna sta v opoziciji, v zodiaku je med njima natanko 180 stopinj. Tudi iz znamenja, v katerem nastopi polna luna, lahko razberemo, kaj se bo tega dne najverjetneje dogajalo v družbi. Ljudje tedaj pogosteje sprejemajo pomembne odločitve ali pa že sprejete naposled pridejo na dan, podpisujejo mirovne sporazume ipd. Ob polni luni, ne glede na znak, v katerem se zaobli, večini čustva hitreje uidejo z vajeti. Ne zmorejo se brzdati, še pravočasno ugrizniti se v jezik, ampak brez tehtnega premisleka kar planejo v dejanja. Takšen vpliv lahko v družbi izzove nemir, nered in razkol.